Saç Evreleri Ve Saçın Yaşam Döngüsü

Bilindiği gibi canlılar doğar, büyür, yaşlanır ve ölür;  her canlı da olduğu gibi saçların da bir yaşam döngüsü bulunmakta ve saçlarımız da farklı evrelerdedir.

Saçların bir kısmı; ağaçların son baharda yapraklarını döktüğü gibi dökülmekteyken, bir kısmı ise ilkbahar da yeşeren yapraklar gibi yeni oluşumunu sürdürmektedirler.

Saç dökülmesi yaşayanların bu konuyu bilmeleri motivasyonları açısından oldukça faydalı olacaktır. Sıfır dökülme beklentisinin doğru bir beklenti olmadığı, saçın yaşam döngüsü sırasında mutlak dökülme evresinde olan saçlar olacağı gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Saçın yaşam döngüsü 3 fazdan oluşmaktadır:

Anajen     (aktif büyüme evresi) : Anajen faz, yaklaşık olarak 1000 gün (3 yıl)
Katejen     (geçiş evresi)             : Katejen faz, bir kaç hafta
Telojen     (dinlenme evresi)       : Telojen faz da yaklaşık olarak 100 gün sürer.

Herhangi bir zamanda saçların %5-10’u telojen fazdadır. Kafa derisindeki binlerce farklı saç folikülü herhangi bir zamanda farklı aşamalarda bulunur.

Anajen Safha
Katajen Safha
Telojen Safha
Anajen Safha
Katajen Safha
Telojen Safha
Saç folikülü ve saç teli kesiti Anajen safha tekrar başlar ve saç folikülünden yeni saç teli büyümeye başlar.

Saç her ay ortalama 1 cm kadar olmak üzere 2-6 sene boyunca sürekli büyür ve sonra 2-4 hafta boyunca büyümeyi durdurur. Bu süreden sonra saç dökülür, normalde her gün ortalama 50-100 saç dökülmektedir. Saçın yaşam döngüsü çok yavaş bir süre olduğu için herhangi bir tedavinin yararının görülmesi zaman gerektirir.